Terug

Nederlandse Harp Vereniging (NHV)

De NHV stelt zich ten doel de belangstelling voor het muziekinstrument de harp in al zijn verschijningsvormen te bevorderen in de meest ruime zin. Aandachtsgebieden zijn het bevorderen van de bekendheid en ontwikkeling van de harp, haar repertoire, uitvoerings- & lespraktijk, en intercollegiaal contact.

Open Harpdag

In samenwerking met de Nederlandse Folkharp Vereniging wordt eenmaal per jaar op een centraal gelegen locatie in het najaar de Open Harpdag georganiseerd. Tijdens deze dag voor professionals, studenten, amateurs en geinteresseerd publiek vinden interessante harpconcerten en workshops plaats, en een expositie door harpbouwers en gerelateerde bedrijven en organisaties.

Rosa Spier Harp Concours

Tweejaarlijks vindt, ook in samenwerking met de NFHV, het Rosa Spier Harp Concours plaats. Er zijn diverse categorie├źn voor pedaalharp en folkharp, en in 2015 was er voor het eerst ook een ensemblecategorie.

Nederlands Harp Bulletin en nieuwsbrief

Een belangrijk communicatiemedium is het Nederlands Harp Bulletin. Meer hierover op de pagina Bulletin. Enkele malen per jaar verschijnt de email nieuwsbrief, waarvoor leden en geinteresseerden zich hier kunnen opgeven.

NHV Fonds

In 2014 is het NHV Fonds ingesteld. Het NHV Fonds ondersteunt, middels een bescheiden geldelijke bijdrage, initiatieven en activiteiten die voldoen aan de doelstelling van de vereniging en enkele andere (voorkeurs)criteria. Meer hierover op de pagina NHV Fonds.

Bestuursleden

De vereniging wordt op vrijwillige basis geleid door een bestuur, dat wegens werkdruk en het verplichte aftreedschema regelmatig behoefte heeft aan nieuwe leden. Geinteresseerden wordt verzocht contact op te nemen via .