Terug

Manja Smits, voorzitter ad interim

 • Algemeen aanspreekpunt
 • Internationale contacten
 • Concoursleiding Rosa Spier Harp Concours

Brenda Dor-Groot, secretaris ad interim

 • Secretariaat
 • KvK
 • Tijdelijk eindredacteur Nederlands Harp Bulletin
 • PR & Communicatie

Ing Liong Sie, penningmeester

 • FinanciĆ«le administratie & jaarverslag
 • Ledenadministratie
 • Contributies
 • Abonnementen

Saskia Kingma, bestuurslid

 • Diverse commissies en taken

Inge Frimout-Hei, bestuurslid

 • Website beheer
 • Diverse evenementen

Joukeline Sizoo, aspirant bestuurslid

 • Eindredactie Nederlands Harp Bulletin
 • Adverteerderscontacten

Vacature, bestuurslid / secretaris

 • Diverse commissies / taken
 • Mogelijk secretariaat