Terug

Het Nederlands Harp Bulletin verschijnt driemaal per jaar en is gratis voor leden en donateurs. Alleen een abonnement op het bulletin is ook mogelijk en kost €17,50 per jaar. Voor abonnees buiten Nederland maar binnen de EU kost het €23,50 en voor abonnees buiten Europa €27,50.

Redactie
Lay-out en drukwerk: Cantique, Rijssen
Eindredactie: Joukeline Sizoo

Levering van kopij
Kopij voor het Nederlands Harp Bulletin is altijd welkom. Onder kopij vallen onder andere artikelen, verslagen, interviews, recensies, maar ook aanvullingen voor de agenda en het prikbord voor advertenties (dit laatste is voor niet-leden aan kosten verbonden). Graag ontvangen wij kopij per e-mail of per post. Mocht u kopij per e-mail willen versturen, dan graag in een WORD-bestand (.doc) of een tekstbestand (.txt). Als u een artikel per post verstuurt, dan graag uitgetypt of met een net en duidelijk handschrift uitgeschreven. Foto’s en afbeeldingen die per e-mail worden verstuurd ontvangen wij graag als JPG-bestand (maximale grootte). Foto’s en afbeeldingen die per post worden verstuurd worden door de redactie gescand en geretourneerd.

Redactieadres:
Joukeline Sizoo,
Haamstededreef 8
2631 LN Nootdrop
[email protected]
06 4160 1060
Abonnement NHB in NL: 17,50 euro; gratis voor leden.