De NHV stelt zich ten doel de belangstelling voor het muziekinstrument de harp in al zijn verschijningsvormen te bevorderen in de meest ruime zin.

In eerste instantie bestaan de leden vooral uit pedaalharpisten, maar andere geïnteresseerden zijn zeer welkom als donateur.

Eenmaal per jaar wordt er op een centraal gelegen locatie in het najaar de harpdag georganiseerd. Tijdens deze dag vinden interessante harpconcerten en workshops plaats, en ook de Algemene Leden Vergadering.

In het voorjaar is het Rosa Spier Huis concert waarin bijna afstuderende conservatoriumstudenten hun examenprogramma kunnen uitproberen.

Ongeveer tweemaal per jaar komen muziekschooldocenten bij elkaar om ervaringen en bladmuziek uit te wisselen.

De vereniging stelt een ledenlijst samen in de vorm van een adresboekje welk om de 2 jaar wordt bijgewerkt. Een zeer handig naslagwerk om je collega's te vinden. In dit boekje staat ook een lijst van alle muziekscholen en wie waar harples geeft.

Eens per 3 jaar wordt het Nederlands Harp Concours gehouden, waarin Nederlands harptalent van zich kan laten horen.

Een belangrijk communicatiemedium is het Nederlands Harp Bulletin. Meer hierover op de pagina Bulletin.